ഓഫീസ് വിലാസം

 

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍

ശ്രീ ഗണേഷ്, വാന്‍.റോസ്, ജംഗ്ഷന്‍ 

തിരുവനന്തപുരം - 695 034

ഫോണ്‍ : 0471-2326603/04/05  ഇ- മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജ്
ട്വിറ്റെര്‍ പേജ്

 

 

ശ്രീമതി ലിൻഡ ഫ്ലെച്ചർ

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(എല്‍.എ2)+91-4712326603(208)

                       പേര്

                          തസ്തിക

                  ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

 ശ്രീ പി.സുരേഷ്

 ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0471-2325602

 ശ്രീമതി.ശ്രീല മേനോന്‍.എന്‍

 മെമ്പര്‍

 +91-04712326603(109)

 ശ്രീ.എം.പി.ആന്‍റണി

 മെമ്പര്‍

 +91-04712326603(305)

 ശ്രീ. സി.ജെ.ആന്‍റണി

 മെമ്പര്‍

+91-04712326603(306)

 സിസ്റ്റര്‍ ബിജി ജോസ്

 മെമ്പര്‍

+91-04712326603(302)

 ശ്രീമതി.അനിത ദാമോധരന്‍

 സെക്രട്ടറി
ഇ-മെയില്‍:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

+91-04712326604(203)

ശ്രീ. കെ.ആര്‍.പ്രസന്നന്‍

 രജിസ്ട്രാര്‍
ഇ-മെയില്‍:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +91-4712326603(101)

 ശ്രീമതി ജെസ്സി ജോർജ്

  അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റിവ് ഓഫീസര്‍
ഇ-മെയില്‍:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +91-4712326603(102)

 ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍.ഡി

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +91-4712326604(105)

 ശ്രീ. ആര്‍.വേണുഗോപാല്‍

പബ്ലിക്‌ റിലെഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +91-4712326604(204)

ശ്രീമതി.സുജിതാകുമാരി

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(അഡ്മിന്‍)  +91-4712326604(106)

ശ്രീ. ആകാശ് രവി

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(എല്‍.എ1)  +91-4712326604(205)

 

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(എല്‍.എ2)  +91-4712326603(208)

ശ്രീ.റോയ്ച്ചൻ തോമസ്

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(ജനറൽ )  +91-04712326604( 207)

ശ്രീമതി.ലിൻഡ ഫ്ലെച്ചർ

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(എല്‍.എ2)  +91-4712326603(208)
Copyright 2015 KeSCPCR. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group

പകര്‍പ്പവകാശം © 2015 കേരള ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍