ഓഫീസ് വിലാസം

 

കേരള സംസ്ഥാന ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍

ശ്രീ ഗണേഷ്, വാന്‍.റോസ്, ജംഗ്ഷന്‍ 

തിരുവനന്തപുരം - 695 034

ഫോണ്‍ : 0471-2326603/04/05  ഇ- മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       പേര്

                          തസ്തിക

                  ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:

 ശ്രീമതി. ശോഭാകോശി

 ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0471-2325602

ശ്രീമതി. കെ.ശൈലജാദേവി

സെക്രട്ടറി
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +91-4712326604

 ശ്രീ.എസ്സ്. എച്ച്. ജയകേശന്‍

 രജിസ്ട്രാര്‍
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +91-9446331613

 ശ്രീ. എസ്സ്. ശരത് ചന്ദ്രന്‍

 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+91-04712326603

 ശ്രീ. പി. രാജേന്ദ്രന്‍

 ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +91-8547103283

 ശ്രീ. പ്രമോദ് കുമാര്‍

 പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍
 ഇ- മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +91-8281930453

Copyright 2015 KeSCPCR. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group

പകര്‍പ്പവകാശം © 2015 കേരള ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍