ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്  റദ്ദാക്കൽ 

 
 
 

 ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട്  

പുതിയ അറിയിപ്പ്: ജെജെ സെൽ 

വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കൽ 

കൺസൾട്ടന്‍റ് ,ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് 

പരാതിവിഭാഗം കൺസൾട്ടന്‍റ് ,റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ഡപ്യുട്ടേഷനിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് 

സീനിയര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ജെ.ജെ.മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍) 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Copyright 2015 KeSCPCR. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group

പകര്‍പ്പവകാശം © 2015 കേരള ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍